Strona w trakcie przebudowy. Zapraszamy wkrótce na nową stronę www.

uk falg deu falg pl falg

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Informacji udziela:

Dorota Basińska, tel.: 503 086 834, e-mail: dorota.basinska@wobistal.pl

ZREALIZOWANE

„Wdrożenie platformy B2B w WOBI-STAL Sp. z o.o.”

WOBI-STAL Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie platformy B2B w WOBI-STAL Sp. z o.o.” w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” , Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.
 
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi                         290 560,00 PLN
Dofinansowanie wynosi                                                     170 006,00 PLN
 
W wyniku realizacji projektu powstanie stabilna platforma informatyczna B2B dla optymalizacji procesów realizowanych we współpracy z partnerami biznesowymi w zakresie planowania, składania i realizacji zamówień (proces zamówień), wymiany danych pomiędzy systemami współpracujących przedsiębiorstw (proces sprzedaży).
Funkcjonalność systemu będzie maksymalnie wspierać automatyzację procesów biznesowych. W efekcie powstanie platforma B2B umożliwiająca automatyczną wymianę informacji, integrująca rozwiązania IT wnioskodawcy z rozwiązaniami partnerów.

powrót