Strona w trakcie przebudowy. Zapraszamy wkrótce na nową stronę www.

uk falg deu falg pl falg

ELEMENTS AND COMPONENTS OF THE COMPANY ARE USED IN SECTORS:

MANUFACTURER OF STEEL STRUCTURES

Marketing:

Phone: +48 15 813 40 19
fax: +48 15 813 70 20

Andzej Zabłotni

e-mail: a.zablotni@wobistal.pl
Mobile: +48 504 209 390

Paweł Stelmach

e-mail: pawel.stelmach@wobistal.pl
Mobile: +48 797 409 355
photo
eu innovations
Project co-financed by the European Union
from the European Regional Development Fund.
eu logo