Strona w trakcie przebudowy. Zapraszamy wkrótce na nową stronę www.

uk falg deu falg pl falg

Jakość, Bezpieczeństwo, Środowisko

Polityka Zintegrowanego Systemu
Zarządzania Jakością , Bezpieczeństwem i Środowiskiem

 
Najważniejszym celem firmy WOBI-STAL jest satysfakcja Klienta poprzez zapewnienie mu kompetentnej
i profesjonalnej obsługi, oraz dostarczenie terminowo wyrobów wysokiej jakości. Zadowolenie naszych partnerów uzyskujemy stosując standardy zintegrowanych systemów zarządzania jakością , zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, oraz środowiskiem.

Rozwojowi Spółki przyświecają podstawowe wartości, którymi są: wiarygodność, kompetencja, bezpieczeństwo pracowników i wytwarzanych wyrobów, innowacyjne technologie ciągłe doskonalenie metod pracy w zakresie jakości, BHP i OŚ. Budowanie przewagi konkurencyjnej przy zachowaniu  standardów etyki zawodowej, oraz działania „pro-ekologiczne” zmierzające do sukcesywnego ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i występowaniu awarii .

Ciągle doskonalenie realizujemy z zachowaniem wymagań wynikających z regulacji prawnych, jednocześnie, utrzymując standardy zrównoważonego rozwoju.

Nasze cele to:
 • Zadowolenie Klienta
 • Terminowość realizacji zleceń
 • Bezpieczeństwo pracy
 • Bezpieczeństwo wyrobów
 • Inwestowanie w infrastrukturę, oraz rozwiązania „pro-ekologiczne”

Budowanie zaufania naszych Klientów do produkowanych wyrobów i świadczonych usług opieramy
o Politykę Jakości, Bezpieczeństwa  i Środowiska zapewniającą:

 • wprowadzanie na rynek wyrobów, oraz usług spełniających wymagania klientów , zgodnych z obowiązującym prawem i przepisami,
 • zobowiązanie do zapobiegania urazom i schorzeniom zawodowym, oraz do spełniania wymagań prawa odnoszących się do zagrożeń BHP,
 • zobowiązanie do spełnienia mających zastosowanie  wymagań prawnych i innych, które dotyczą zidentyfikowanych aspektów środowiskowych,
 • komunikowanie się z dostawcami, klientami i użytkownikami dla ciągłego doskonalenia cech  eksploatacyjnych
  i bezpieczeństwa naszych wyrobów,
 • ciągłe doskonalenie procesów zawartych w udokumentowanych procedurach, oraz skutecznego i efektywnego zarządzania tymi procesami,
 • efektywne zarządzanie zasobami i zapewnienie niezbędnych środków do realizacji celów.

Wdrożony zintegrowany system zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem jest zgodny

ISO 9001:2008, ISO 3834-2:2007, EN 15085-2:2007


OHSAS 18001:2007

ISO 14001:2005

I jest naszą strategiczną decyzją.
powrót