Strona w trakcie przebudowy. Zapraszamy wkrótce na nową stronę www.

uk falg deu falg pl falg

Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny

Informacji udziela: 

Dorota Basińska, tel.:503086834, e-mail dorota.basinska@wobistal.pl

W TRAKCIE REALIZACJI

Stalowa Wola 03.03.2014r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/03/2014

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania amortyzatorów sprężynowych wypełnionych elastomerem w Spółce WOBI-STAL”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny, w ramach umowy nr POIG.04.03.00-00-B20/12 i obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, WOBI-STAL Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: Tokarki Karuzelowej


Stalowa Wola 03.03.2014r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/2014

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania amortyzatorów sprężynowych wypełnionych elastomerem w Spółce WOBI-STAL”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny, w ramach umowy nr POIG.04.03.00-00-B20/12 i obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, WOBI-STAL Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: prasy hydraulicznej.


Stalowa Wola 11.06.2013r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/06/2013

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania amortyzatorów sprężynowych wypełnionych elastomerem w Spółce WOBI-STAL”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny, w ramach umowy nr POIG.04.03.00-00-B20/12 i obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, WOBI-STAL Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: Czterech elektrowibratorów + stacja bazowa. 

Stalowa Wola 10.06.2013r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/06/2013

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania amortyzatorów sprężynowych wypełnionych elastomerem w Spółce WOBI-STAL”, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny, w ramach umowy nr POIG.04.03.00-00-B20/12 i obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, WOBI-STAL Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: wywrotnicy do beczek.

Stalowa Wola 10.06.2013r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/06/2013

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania amortyzatorów sprężynowych wypełnionych elastomerem w Spółce WOBI-STAL”, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny, w ramach umowy nr POIG.04.03.00-00-B20/12 i obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, WOBI-STAL Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: suwnicy.

Stalowa Wola 10.06.2013r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/06/2013

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania amortyzatorów sprężynowych wypełnionych elastomerem w Spółce WOBI-STAL”, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny, w ramach umowy nr POIG.04.03.00-00-B20/12 i obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, WOBI-STAL Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu : automatu spawalniczego.

Stalowa Wola 27.05.2013r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/05/2013

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania amortyzatorów sprężynowych wypełnionych elastomerem w Spółce WOBI-STAL”, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny, w ramach umowy nr POIG.04.03.00-00-B20/12 i obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, WOBI-STAL Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: Agregatu Malarskiego – 2 szt.

Stalowa Wola 23.05.2013r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/05/2013

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania amortyzatorów sprężynowych wypełnionych elastomerem w Spółce WOBI-STAL”, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny, w ramach umowy nr POIG.04.03.00-00-B20/12 i obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, WOBI-STAL Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: Piec komorowy z obiegiem powietrza.

Stalowa Wola 22.05.2013r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/05/2013

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania amortyzatorów sprężynowych wypełnionych elastomerem w Spółce WOBI-STAL”, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny, w ramach umowy nr POIG.04.03.00-00-B20/12 i obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, WOBI-STAL Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: Prasy hydraulicznej.

Stalowa Wola 13.05.2013r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania amortyzatorów sprężynowych wypełnionych elastomerem”, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny, oraz obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, WOBI-STAL Sp. z o.o.  składa zapytanie ofertowe dotyczące: Budowy budynku hali produkcyjnej wraz z niezbędnymi instalacjami.

powrót
eu innovations
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
eu logo