POIR.03.02.02-00-2338/20

„Innowacyjne rozwiązania technologiczne dla procesu wytwarzania wielkogabarytowych konstrukcji stalowych on-shore, off-shore i subsea, o skomplikowanych kształtach przestrzennych”

Projekt obejmuje wdrożenie wyników prac B+R, których celem było opracowanie innowacyjnych rozwiązań procesowych, w tym bezstykowego systemu pomiarów laserowych, systemu przestrzennego pozycjonowania elementów składowych w trakcie montażu, a także nadzoru procesów spawalniczych przy udziale algorytmów machine learning. Rezultatem komercjalizacji prac B+R będą stalowe konstrukcje spawane on-shore, off-shore i subsea, spełniające wysoce rygorystyczne normatywy produktowe
i najwyższe światowe standardy bezpieczeństwa.

Realizacja projektu: 01.12.2021 - 31.05.2023
Koszt całkowity: 18 690 000,00 zł
Udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 11 240 000,00 zł