POIR.03.02.02-00-2338/20

„Innowacyjne rozwiązania technologiczne dla procesu wytwarzania wielkogabarytowych konstrukcji stalowych on-shore, off-shore i subsea, o skomplikowanych kształtach przestrzennych”

Projekt obejmuje wdrożenie wyników prac B+R, których celem było opracowanie innowacyjnych rozwiązań procesowych, w tym bezstykowego systemu pomiarów laserowych, systemu przestrzennego pozycjonowania elementów składowych w trakcie montażu, a także nadzoru procesów spawalniczych przy udziale algorytmów machine learning. Rezultatem komercjalizacji prac B+R będą stalowe konstrukcje spawane on-shore, off-shore i subsea, spełniające wysoce rygorystyczne normatywy produktowe i najwyższe światowe standardy bezpieczeństwa.

Realizacja projektu: 01.12.2021 - 31.12.2023
Koszt całkowity: 19 019 300,00 zł
Udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 11 214 000,00zł

 

„Nowe rozwiązania techniczne w procesie wytwarzania spawanych konstrukcji stalowych, jako element strategii rekompensujący utratę przychodów w wyniku Brexit”

Celem projektu jest zakup robota spawalniczego oraz suwnicy wraz z oprogramowaniem. Pierwsze urządzenie jest 6-cio osiowym zrobotyzowanym stanowiskiem spawalniczym, używanym do wykonania szybkich i precyzyjnych złącz spawanych konstrukcji stalowych o dużych gabarytach i skomplikowanych kształtach przestrzennych. Drugie urządzenie służy do transportu interoperacyjnego dużych elementów konstrukcji. 

Projekt pozwoli na przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom wystąpienia przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej, poprzez dywersyfikację przychodów i kierunków eksportu, a w rezultacie odbudowanie i umocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku brytyjskim oraz ulokowanie produktów na rynkach perspektywicznych.

Całkowita wartość projektu: 631 827,35 EUR
Wydatki kwalifikowane: 513 680,77 EUR
Dofinansowanie UE - Program Re_Open UK: 308 208,46 EUR

Formularz ofertowy ZROBOTYZOWANE STANOWISKO SPAWALNICZE (pobierz)
Zapytanie ZROBOTYZOWANE STANOWISKO SPAWALNICZE (pobierz)

Data publikacji zapytania ofertowego: 2023.04.28

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:  SUWNICA JEDNODŹWIGAROWA NADTOROWA 

Formularz ofertowy SUWNICA (pobierz)
Zapytanie ofertowe na: suwnica jednodźwigarowa nadtorowa  (pobierz)

Data publikacji zapytania ofertowego: 2023.05.09