OFERUJEMY:

Konstrukcje stalowe do zastosowań w instalacjach on-shore, off-shore i subsea, o skomplikowanych kształtach przestrzennych i dużych gabarytach, spełniające najwyższe światowe wymogi bezpieczeństwa i wysoce rygorystyczne normatywy produktowe, w tym w zakresie:

  • redukcji o 50% średniej wartości odchyłek wymiarów spawalniczych dla konstrukcji o V stopniu trudności wykonania, mierzone zawężeniem pola tolerancji (wartość docelowa 2,20 mm);
  • redukcji o 50% średniej wartości odchyłek wymiarów obróbczych dla konstrukcji o V stopniu trudności wykonania, mierzona zawężeniem pola tolerancji (wartość docelowa 2,06 mm).

Precyzja geometrii ma kluczowe znaczenie dla tych zastosowań, ponieważ po połączeniu konstrukcji powstaje rozległy docelowy system, w którym montowane są elementy instalacji elektrycznych, hydraulicznych, systemy bezpieczeństwa i urządzenia mechaniczne. Elementy te łączone są na zasadzie pasowania lub precyzyjnie dobranych elementów złącznych, co implikuje konieczność powtarzalności i dokładności geometrycznej konstrukcji, z których docelowy system powstaje.

Nowe produkty są rezultatem wdrożenia innowacyjnych rozwiązań procesie technologicznym, wspófinansowanych w ramach projektu  POIR.03.02.02-00-2338/20 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.