Rozwój produkcji i zwiększanie wydajności  nie jest powodem do zapominania o naszym wspólnym skarbie – środowisku. Dlatego firma WOBI-STAL jest świadoma co do ważności i stosowania rozwiązań ekologicznych i prośrodowiskowych.

Zdecydowaliśmy się na wdrożenie w 2022 roku Systemu Zarządzania Środowiskowego, zgodnego z normą PN-EN ISO 14001:2015.

Przestrzegamy przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska i ograniczania wpływu na środowisko.

W naszej codziennej pracy ograniczamy:

  • emisję szkodliwych pyłów i gazów do powietrza,
  • zanieczyszczenia gleby,
  • emisję hałasu,
  • zużycie wody,
  • nieuzasadnione zużycie energii elektrycznej